Rapporter og publikationer

Her på siden finder du en række rapporter og publikationer udgivet af BigScience.dk eller vores samarbejdspartnere.


Publikationer fra BigScience.dk

Bigscience.dk 10 års jubilæums skrift

Efter 10 års succesfuldt virke vil vi gerne benytte lejligheden til dels at fejre os selv, dels at servere et udvalg af succeshistorier fra nogle af de virksomheder, der har været med på rejsen. Vi håber samtidig, at vi kan vise både nuværende og kommende medlemmer, at der stadig er masser af spændende muligheder på Big Science-markedet.

Best practices for the interactions between Big Science organisations and industrial suppliers

Denne rapport fra 2017 samler en række anbefalinger til Big Science-organisationer, som kan hjælpe dem med at styrke deres interaktion med leverandører fra industrien. 

ESS forretningsstrategi 2016 - Hvordan sikrer vi den bedste udnyttelse af European Spallation Source for danske virksomheder?

Danmark investerer knap to milliarder kroner i opbygningen af ESS. Rapporten giver et generelt overblik over mulighederne for danske virksomheder, samt de områder vi i BigScience.dk har valgt at prioritere i forhold til ESS. 

Vejen til en Big Science industri i Danmark

Denne rapport fra 2014 diskuterer hvordan den danske andel af Big Science markedet kan øges, ved at højne danske virksomheders kendskab til markedet, og ved at gøre det nemmere for virksomhederne at få adgang til markedet.

Andre publikationer 

ESS som drivkraft for fremtidens vækst

Denne rapport fra november 2015, udgivet af Styrelsen for Forskning og Innovation, beskriver strategien for den danske ESS-indsats.

Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2015

Rapporten præsenterer Uddannelses- og Forskningsministeriets vision og strategiske sigtelinjer for dansk forskningsinfrastruktur.

European Spallation Source - verdens største mikroskop til Øresundsregionen

Denne rapport af Styrelsen for Forskning og Innovation fra december 2011 giver et overblik over Danmarks involvering i og forventet udbytte af ESS.

 

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

×